• سگ پمبروک ولش کرگی (pembroke welsh corgi)

    سگ پمبروک ولش کرگی

    پمبروک کرگی‌ها (pembroke welsh corgi) سگ‌های شاد و سرزنده‌ای هستند همه را عاشق خودشان می‌کنند و اگر با احترام و محبت باها آنها رفتار شود بسیار راحت و سریع آموزش می‌بینند. دو دسته ولش کرگی وجود دارد، به نام‌های کاردیگان و پمبروک.

  • سگ کاردیگن ولش کرگی (Cardigan Welsh Corgi)

    سگ کاردیگن ولش کرگی

    سگ ولش کرگی (Cardigan Welsh Corgi) سگی دراز و کوتاه، با گوشهای برافراشته و صورتی شبیه به روباه است. سرسخت، باهوش، مدافع و فداکار است. ولش کرگی بسیار فعال و فداکاراست و رابطه خوبی با کودکان دارد.

عناوین اصلی