ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

سگ کاردیگن ولش کرگی (Cardigan Welsh Corgi)

سگ کاردیگن ولش کرگی (Cardigan Welsh Corgi) ۱۳۹۶/۱/۲۰ 12:31:41 PM

سگ ولش کرگی (Cardigan Welsh Corgi) سگی دراز و کوتاه، با گوشهای برافراشته و صورتی شبیه به روباه است. سرسخت، باهوش، مدافع و فداکار است. ولش کرگی بسیار فعال و فداکاراست و رابطه خوبی با کودکان دارد.

عناوین اصلی