ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

لیستریوز

لیستریوز یا بیماری سیلو

لیستریوز یا بیماری سیلو ۱۳۹۶/۱/۱۵ 10:46:58 AM

عامل لیستریوز یا بیماری سیلو باکتری است بنام لیستریا منوسیتوژن. در این بیماری منوسیتهای خون افزایش می‌یابند. لیستریا دارای خاصیت آلوده‌کنندگی زیاد و بیماری‌زائی کمی است و قبل از کاهش مقاومت بدن نمی‌تواند به آسانی ایجاد بیماری نماید.

عناوین اصلی