ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

نقرس (gout) در طیور

نقرس (gout) در طیور ۱۳۹۸/۸/۱۶ 10:32:02 AM

نقرس احشایی یکی از بیماری‌های ماکیان بوده که باتوجه به جراحات مختلف و قابل توجه آن از نام‌های مختلفی همچون نفریت توکسیک حاد، نقرس کلیوی، سنگ کلیه، نقرس تغذیه‌ای، نفروزیس و... برای توصیفش استفاده می‌شود.

عناوین اصلی