ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

اختلالات حرکتی پرندگان و راهکارهای کاهش آن

اختلالات حرکتی پرندگان و راهکارهای کاهش آن ۱۳۹۶/۱/۸ 10:40:49 AM

تشخیص صحیح و به موقع بیماری‌های طیور از مهمترین عواملی است که برخورد مناسب و اصولی در هنگام بروز مشکلات را امکان‌پذیر می‌سازد، چراکه ماهیت متراکم پرورش طیور، هرگونه غفلتی در این امر را با خسارت غیرقابل جبرانی روبرو می‌کند.

عناوین اصلی