• بیماری لامینایتیس در اسب

    بیماری سم اسب

    بیماری لامینایتیس در اسب جزو بیماری‌های اندام حرکتی در اسب‌ها می‌باشد که با نام تورم تیغه‌های حساس سم نیز شناخته شده است.

  • تورم تیغک های سم اسب یا لامینیت

    تورم تیغک‌های سم اسب یا لامینیت

    ما تورم تیغک‌های سم اسب یا لامینیت را بجای دسته‌بندی کردن در بیماری‌های اندام حرکتی در بیماری‌های گوارشی جای داده‌ایم. زیرا بروز آن از نوع تغذیه اسب ناشی می‌شود.

عناوین اصلی