ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

گربه پرشین

گربه نژاد پرشین (persian cat)

گربه نژاد پرشین (persian cat) ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ 12:20:49 PM

این گربه‌ها به ساکت بودن معروفند. ازین‌رو صاحب این حیوان نباید نگران ناله یا میومیو کردن زیاد گربه، مخصوصاً در شب باشد.

عناوین اصلی