ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

نحوه تکثیر ماهی سفید

نحوه تکثیر ماهی سفید ۱۳۹۶/۱/۵ 10:06:20 AM

تکثیر ماهی سفید به دو شکل صورت می‌گیرد: طبیعی و مصنوعی در طبیعت ماهی سفید به دو گروه که یک گروه به گروه بهاره معروف هستند و در فصل بهار تخم‌ریزی می‌کنند گروه دیگر که پاییزه، و در فصل پاییز تخم‌ریزی می‌کنند تقسیم می‌شوند.

عناوین اصلی