• نفرازون

  نفرازون

  نفرازون در دستگاه‌های ادراری به کندی تجزیه و تبدیل به مواد ضدعفونی و قارچ‌کش می‌شود، بنابراین ضمن گندزدایی مجاری کلیوی و کبدی ترشحات آن‌ها و نایژه‌ها را زیاد نموده و باعث دفع مواد زائد و مضر از بدن می‌گردد و در عین حال موجب انحلال سنگ‌های کلیوی و کبدی می‌شود.

 • نفریت در طیور

  نفریت در طیور

  بیماری نفریت، آماس و تورم نفرون‌های کلیه است که با التهاب مویرگ‌های گلومرول کلیه مشخص شده و به‌صورت حاد یا مزمن بروز می‌کند و شامل گلو مرولونفریت، نفریت انترستیتال و پیلو نفریت می‌باشد.

 • نفروپاتی تغذیه ای در طیور

  نفروپاتی تغذیه‌ای در طیور

  نفروپاتی تغذیه‌ای در طیور یکی از بیماری‌های کلیوی در طیور بوده که بر اثر نامناسب بودن جیره و کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی به‌وجود می‌آید.

 • بیماری ها و اختلالات کلیوی در طیور

  بیماری‌ها و اختلالات کلیوی در طیور

  اختلالات کلیوی در طیور در شکل‌های مختلفی ظاهر شده و بیماری‌های متفاوتی را به‌وجود می‌آورند. با مدیریت صحیح جیره و خوراک طیور تا اندازه زیادی می‌توان از بروز این بیماری‌ها جلوگیری کرد.

 • نقرس (gout) در طیور

  نقرس gout در طیور

  نقرس احشایی یکی از بیماری‌های ماکیان بوده که باتوجه به جراحات مختلف و قابل توجه آن از نام‌های مختلفی همچون نفریت توکسیک حاد، نقرس کلیوی، سنگ کلیه، نقرس تغذیه‌ای، نفروزیس و... برای توصیفش استفاده می‌شود.

 • آمیلوئیدوز (amyloidosis) یا سندرم نفروتیک در دام

  آمیلوئیدوز amyloidosis یا سندرم نفروتیک در دام

  در گاوها رسوب آمیلوئید (یک نوع پروتئین شبیه نشاسته) در گلومرول‌های کلیه اتفاق می‌افتد و ایجاد سندرمی بنام سندرم نفروتیک می‌کند.

 • بیماری کلیوی گربه

  بیماری کلیوی گربه

  بیماری کلیوی در گربه‌ها باعث عدم توانایی آنها در دفع سموم از طریق ادرار می‌شود، که این امر موجب ورود سموم به سیستم خونی حیوان می‌شود.

عناوین اصلی