• ماهی سیکلید جوئل (hemichromis bimaculatus)

    ماهی سیکلید جوئل

    ماهی سیکلید جوئل (hemichromis bimaculatus) گونه‌ای درنده‌خوست که حتی به همنوع خود نیز حمله می‌کند. بنابراین برای مخازن اجتماعی مناسب نیست و در صورت نگهداری در مخازن تک‌گونه‌ای نیز باید از لحاظ جثه با سایر ماهی‌ها یکسان باشد.

عناوین اصلی