ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گوسفند ماکویی

گوسفند ماکویی ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ 12:04:05 PM

گوسفند نژاد ماکویی به جهت راندمان بالای تولید گوشت و دارا بودن پشم سفید مرغوب با تارهای بلند از دیگر نژادهای بومی موجود یک سر و گردن بالاتر است. زیستگاه این گوسفند که از لحاظ تولید شیر در رتبه بالایی قرار دارد بیشتر در آذربایجان‌غربی و شرقی است.

عناوین اصلی