• گربه ها به اندازه سگ ها باهوش اند

    گربه باهوش

    پژوهشگران ژاپنی می‌گویند که گربه‌ها آزمایش‌های مشخص حافظه را به خوبی سگ‌ها انجام می‌دهند که نشان می‌دهد به همان اندازه باهوش هستند.

عناوین اصلی