ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گوسفند کلکوهی

گوسفند کلکوهی ۱۳۹۵/۱۱/۴ 10:35:20 AM

گوسفند کلکوهی نژادی گوشتی است بومی استان مرکزی، که عموم بدنش سفید متمایل به کرم و رنگ سر و صورت خرمایی، سیاه و بور می‌باشد.

عناوین اصلی