ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گوسفند کرمانی

گوسفند کرمانی ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ 10:35:36 AM

‌گوسفند کرمانی دارای صفات مطلوبی چون عادت به آب‌و هوای گرم و خشک، کمی علوفه، چابکی و قدرت ‌راهپیمایی است. نژادی پشمی_گوشتی بوده و رنگی سفید مایل به نخودی دارد.

عناوین اصلی