ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

تشخیص حالات اسب با توجه به حرکات بدن

تشخیص حالات اسب با توجه به حرکات بدن ۱۳۹۵/۱۱/۴ 12:48:49 PM

اسب‌ها دارای رفتارهای غریزی قوی هستند. این غرایز ارثی‌اند،که به صورت بازتابهای احساسی به شرایط و عوامل تأثیرگذار تجلی می‌کنند. این بازتابها را می‌توان در اندام یا بینی آنها مشاهده کرد.

رفتارشناسی اسب

رفتارشناسی اسب ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ 9:52:54 AM

اسب‌ها برای برقراری ارتباط از حالات چهره خود استفاده می‌کنند. احساسات اسب را می‌توان به راحتی از روی تغییرات چهره‌اش درک کرد. تغییراتی که با کمک چشم‌ها گوش‌ها و سوراخ‌های بینی‌اش ایجاد می‌کند.

عناوین اصلی