ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

آبسه کف پا

جذام مرغی ‌شایعه ای بیش نیست

جذام مرغی ‌شایعه ای بیش نیست ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 12:54:15 PM

بیماری با عنوان جذام مرغی وجود ندارد و اصولا بیماری جذام در انواع طیور تاکنون مشاهده نشده و فقط در انسان حائز اهمیت است.

عناوین اصلی