ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

بیمه بوقلمون گوشتی و پرورش آن

بیمه بوقلمون گوشتی و پرورش آن ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ 11:59:05 AM

محدوده پوشش بیمه‌ای بوقلمون گوشتی عبارتند از سالن‌هایی از مزارع مختلف بوقلمون گوشتی پروانه‌دار که مورد بیمه در آن نگهداری می‌شود و در تملک و یا اختیار بیمه‌گذار می‌باشد.

عناوین اصلی