• آشنایی با نحوه کار دستگاه شیردوشی (بخش دوم)

    دستگاه شیردوشی

    امروزه ماشین‌های شیردوشی را می‌توانیم به دو دسته سنتی و صنعتی تقسیم کنیم. ماشین‌های شیردوشی که در گاوداری‌ها به کار گرفته می‌شوند به دو نوع ثابت و سیار تقسیم‌بندی می‌شوند.

عناوین اصلی