ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

سگ امریکن کوکر اسپانیل (American Cocker Spaniel)

سگ امریکن کوکر اسپانیل (American Cocker Spaniel) ۱۳۹۵/۹/۱۸ 10:20:09 AM

سگ امریکن کوکر اسپانیل (American Cocker Spaniel) از نژادهای بسیار زیبای اسپانیل و دارای گوشهای بلند آویزان است. سر گرد و پوشش ابریشمی نسبتاً بلندی دارد، عضله صورتش پهن است و دارای پوزه گرد می‌باشد.

عناوین اصلی