ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

سروتونین

گاوهای شاد، شیر مغذی تری تولید می کنند

گاوهای شاد، شیر مغذی تری تولید می کنند ۱۳۹۵/۹/۱۷ 11:11:40 AM

تحقیقات نشان داده است، تزریق روزانه یک ماده شیمیایی که احساس شادی ایجاد می‌کند، در افزایش سطح کلسیم در خون گاوهای هلشتاین و شیر گاوهای جرسی تأثیر دارد.

عناوین اصلی