ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

دریده شدن زنده زنده گرازها با پروانه محیط زیست

دریده شدن زنده زنده گرازها با پروانه محیط زیست ۱۳۹۵/۹/۳۰ 10:29:59 AM

آخرین خرخرهای توله گراز یتیم دشت آزادگان در همهمه صدای سگ‌های شکاری، رفته‌رفته محو می‌شود تا سایه تصویربردار هر چه بیشتر و بیشتر به شکاری که زیر دندان سگ‌ها جان می‌دهد نزدیک‌تر شود و "سگ‌پا" ها خود را برای سلاخی این حیوان حرام گوشت آماده کنند.

عناوین اصلی