• مرال های جنگل قرق گرگان

    مرال

    مرال‌ها گونه‌ای گوزن بومی و منحصر به‌فرد است که زیستگاه آن جنگل‌ قرق گرگان در استان گلستان می‌باشد.

عناوین اصلی