ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

اکتیما

اکتیمای واگیر (Contagious Ecthyma (Orf

اکتیمای واگیر (Contagious Ecthyma (Orf ۱۳۹۹/۱/۳۰ 12:02:10 PM

ویروس بیماری اکتیمای واگیر جزو پاراپاکس ویروس‌ها بوده و درظرف 10 تا 14 روز به‌ویژه پس از تغییر به مراتع تیغ‌دار اتفاق می‌افتد. ویروس اکتیما با استافیلوکوک اثر سینرژیسم داشته و بصورت درماتیت صورت dermatitis facial تظاهر می‌کند.

آشنایی با بیماری اکتیما

آشنایی با بیماری اکتیما ۱۳۹۵/۸/۲۹ 9:23:13 AM

بیماری اکتیما بیماری ویروسی واگیرداری است که با نام‌های دیگری نظیر درماتیت پوستولی واگیر، التهاب دهانی پوستولی واگیر، درماتیت عفونی لب، دهان زخم، زبان دلمه بسته و orf شناخته می‌شود.