• سگ آمریکن بولی (American Bully)

    سگ آمریکن بولی

    سگ آمریکن بولی (American Bully) دارای پوشش خارجی کوتاه، متراکم، صاف و براق می‌باشد و در تمامی رنگها یافت می‌شود.

عناوین اصلی