ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

آفچارکا

سگ نژاد آلابای (Alabai)

سگ نژاد  آلابای (Alabai) ۱۳۹۵/۸/۸ 2:00:36 PM

سگ نژاد آلابای (Alabai) سفیدرنگ نگهبان مجهزشده به قدرت ذاتی در نگهبانی و عضلات قوی و نیرومند. پوشش مضاعف سفید رنگ، کوتاه و با طول متوسط دارد.

عناوین اصلی