• دریده شدن زنده زنده گرازها با پروانه محیط زیست

    شکار گراز

    آخرین خرخرهای توله گراز یتیم دشت آزادگان در همهمه صدای سگ‌های شکاری، رفته‌رفته محو می‌شود تا سایه تصویربردار هر چه بیشتر و بیشتر به شکاری که زیر دندان سگ‌ها جان می‌دهد نزدیک‌تر شود و "سگ‌پا" ها خود را برای سلاخی این حیوان حرام گوشت آماده کنند.

  • برای کشتار حیات وحش دستمزد می گیرند!

    گروه‌های متعدد از شکارچیان از نقاط مختلف کشور، به‌وسیله تفنگ شکاری و سگ‌های آموزش داده شده به کشتار حیات‌وحش مشغول هستند و از کشاورزان دستمزد دریافت می‌کنند.

عناوین اصلی