ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

روباه

شناسایی شاه روباه در جنوب ایران

شناسایی شاه روباه در جنوب ایران ۱۳۹۵/۸/۱ 9:42:23 AM

یک شاه روباه زخمی توسط یکی از بومیان طبیعت دوست و ساکن شهرستان هفتکل خوزستان حاشیه منطقه حفاظت شده کرایی، به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تحویل داد.

عناوین اصلی