ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

محل قفس ماهی

معیارهای انتخاب محل برای پرورش ماهی در قفس

پرورش ماهی در قفس (بخش دوم)

پرورش ماهی در قفس (بخش دوم) ۱۳۹۵/۶/۱۸ 11:28:57 AM

انتخاب محل مزارع پرورش ماهی، مهمترین کاراست، زیرا روی میزان سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جاری، تولید، تلفات و دوام اقتصادی تاثیر دارد.

عناوین اصلی