ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

سگ آفن پینچر

سگ نژاد آفن پینچر (Affenpinscher)

سگ نژاد آفن پینچر (Affenpinscher) ۱۳۹۵/۷/۱۲ 10:32:23 AM

نژاد آفن پینچر (Affenpinscher) سگ کوچکی است به همراه پوشش ضخیم و موهای بلند در سرتا‌سر صورتش. رفتارش مانند تریرهای کوچک است.

عناوین اصلی