ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

سیستم مهار

ساختمان قفس پرورش ماهی

پرورش ماهی در قفس (بخش سوم)

پرورش ماهی در قفس (بخش سوم) ۱۳۹۵/۶/۱۸ 11:33:50 AM

طرح قفس زمانی خوب است که نقطه نظرات مهندسی و اقتصادی بکار رفته در آن، نیازهای گونه پرورشی و پرورش‌دهنده را برطرف کند. ساختمان قفس باید ضمن تامین امنیت ماهیان، نیروهای باد و امواج را تحمل کند.

عناوین اصلی