ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

داغ از دست دادن عزیزان دهه‌ها در دل فیل‌ها می‌ماند!

عزاداری جالب فیل های یتیم در سوگ والدین

عزاداری جالب فیل های یتیم در سوگ والدین ۱۳۹۵/۶/۱۳ 10:39:46 AM

فیل‌ها مانند انسان‌ها هنگام مرگ همنوعشان سوگواری می‌کنند، اشک می‌ریزند و در مراسمی برای تدفین جسد شرکت می‌کنند.

عناوین اصلی