• پرندگان هم با استرس پیر می شوند!

    طی یک پژوهش جدید که توسط محققان دانشگاه لوند در سوئد انجام شده، نشان داده شد پرندگانی که در مناطق شهری شلوغ و استرس‌زا زندگی می‌کنند زودتر پیر شده و دچار مرگ زود‌هنگام می‌شوند.

عناوین اصلی