ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

تیپ اسب

صفات مطلوب در ارزیابی اسب

صفات مطلوب در ارزیابی اسب ۱۳۹۵/۵/۳ 1:36:19 PM

سه سری دیدگاه درخصوص ارزیابی تیپ در اسب وجود‌دارد. که با بررسی تناسب اندام و اعضای بدن اسب می‌توان کارکرد و اصالت آنرا سنجید.

عناوین اصلی