ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

آماده سازی و کوددهی استخر پرورش ماهی

آماده سازی و کوددهی استخر پرورش ماهی ۱۳۹۶/۷/۱۱ 10:35:25 AM

آماده‌سازی و کوددهی استخرها در پرورش ماهی در دوره‌های مختلف رشد ماهی‌ها شرایط خاص خود را دارد که در ادامه به ترتیب با روش‌های آماده‌سازی و حاصلخیز کردن استخر نوزادگاه تا استخرهای پرواربندی آشنا می‌شویم.

پرورش ماهیان گرمابی (بخش چهارم)

پرورش ماهیان گرمابی (بخش چهارم) ۱۳۹۵/۷/۲۱ 9:44:47 AM

پرورش‌دهندگان ماهیان گرمابی باید نحوی استخرهای پرورش لارو را آماده کنند که حداکثر تعداد ممکن بچه ماهیان نورس، بتوانند شرایط مطلوب غذا را در آنجا یافت نمایند.

عناوین اصلی