• برداشت و جابجایی میگوی پرورشی

    برداشت و جابجایی میگوی پرورشی

    در این نوشته بررسی میگوی پرورشی آب شور (دریایی) و ضروری‌ترین نیازمندی‌های بهداشتی و فنی در برداشت، جابجایی و نگهداری این آبزی با هدف جلوگیری از افت کیفیت و به مخاطره افتادن سلامت محصول عنوان گردیده است.

  • کاربرد آرتمیا (میگوی آب شور) در تغذیه ماهی و میگو

    صنعت آبزی‌پروری کشور ایران رو به توسعه است و از نظر اقتصادی و تولیدی با سایر صنایع پرورش دام مانند صنعت طیور رقابت می‌نماید. از مهمترین عوامل موفقیت درآبزی‌پروری پایدار، تامین غذای مناسب آن است و غذای زنده بخصوص آرتمیا به عنوان اصلی‌ترین اقلام تغذیه آغازین آبزیان محسوب می‌شود.

عناوین اصلی