ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

فارماکولوژی

همکاری دامپزشکی ترکیه با ایران

همکاری دامپزشکی ترکیه با ایران ۱۳۹۲/۴/۱۲ 1:44:38 PM

تفاهم نامه همکاری بین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و موسسه دامپزشکی ترکیه در خصوص تداوم همکاری مشترک به امضا رسید.

مبانی پایه در فارماکولوژی دامپزشکی

مبانی پایه در فارماکولوژی دامپزشکی ۱۳۹۲/۲/۳۰ 11:32:17 AM

این کتاب برای آشنایی دانشجویان رشته دامپزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی با مقدمات و مبانی اساسی فیزیوفارماکولوژیک گردآوری شده است.

عناوین اصلی