ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

بافر ها

بافرها و اهمیت آنها در جیره نشخوار‌کنندگان (گاو)

بافرها و اهمیت آنها در جیره نشخوار‌کنندگان (گاو) ۱۳۹۵/۶/۱۵ 11:47:13 AM

مواد شیمیایی زیادی تا‌کنون به عنوان بافر در تغذیه نشخوارکنندگان مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. افزودن برخی از این بافرها فقط سبب خنثی کردن اسیدیته شکمبه می شوند، در‌حالی که برخی بافرها علاوه بر این امر سبب افزایش PH شکمبه نیز می‌شوند.

عناوین اصلی