ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

شبکه اطلاعات شغلی ایالات متحده آمریکا معرفی کرد:

«دامپزشکی» پنجمین شغل خطرناک دنیا

«دامپزشکی» پنجمین شغل خطرناک دنیا ۱۳۹۵/۲/۲۳ 8:25:18 PM

شبکه اطلاعات شغلی ایالات متحده آمریکا لیستی از 15 شغل خطرناک برای سلامت را معرفی کرده است.

عناوین اصلی