ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

بیمه طیور

افزوده شدن شترمرغ به لیست بیمه طیور

افزوده شدن شترمرغ به لیست بیمه طیور ۱۳۹۵/۲/۱۸ 4:12:33 PM

صندوق بیمه جهاد کشاورزی کشور با پذیرش پیشنهاد پلاک گذاری شتر مرغ ها از سوی بیمه جهاد کشاورزی استان، شتر مرغ را به فهرست بیمه طیور اضافه کرد.

عناوین اصلی