ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

کاهش تنش گرمایی در محوطه انتظار شیردوشی

کاهش تنش گرمایی در محوطه انتظار شیردوشی ۱۳۹۹/۹/۲۰ 12:06:04 PM

دام برحسب کارآیی شیردوشی و اندازه گروه بین ۲ تا ۶ ساعت در جایگاه انتظار شیردوشی اقامت می‌نماید، بنابراین درنظر گرفتن تمهیدات و نصف تجهیزات در این نقطه ضروری می‌باشد.

برنامه ریزی ساخت سالن شیردوشی

برنامه ریزی ساخت سالن شیردوشی ۱۳۹۵/۲/۱۱ 7:21:23 PM

سالن شیردوشى حدودا یک چهارم هزینه هاى ساخت یک دامدارى شیرى را به خود اختصاص مى دهد، بنابراین طراحى، اندازه و درجه اتوماسیون آن از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

عناوین اصلی