ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

لزوم شکل گیری کلینیک های حیات وحش

لزوم شکل گیری کلینیک های حیات وحش ۱۳۹۵/۱/۲۵ 5:08:26 PM

نمی‌توان انتظار داشت که تمامی کارها بر دوش ارگان‌های دولتی باشد؛ در این گونه موارد همانند بسیاری دیگر از مناطق جهان می‌توان از سازمان‌های مردم نهاد در قالب کلینیک‌های حیات وحش بهره گرفت .

عناوین اصلی