• تنوع زیستی دام و کمک به مقابله با تغییرات آب و هوایی

    تنوع زیستی دام و کمک به مقابله با تغییرات آب و هوایی

    گرچه فعالیت‌های انسان بر نابودی تنوع زیستی (شدت و میزان انقراض گونه‌ها) بی‌سابقه است اما همین تنوع زیستی در دام می‌تواند برای مقابله با تغییرات آب و هوایی موثر باشد که لزوم توجه به آن را چندبرابر می‌کند.

  • ظرفیت بالای خوزستان برای صادرات دام

    ظرفیت صادرات دام خوزستان

    نایب رئیس مجمع ملی صادرات دام زنده و گوشت ایران گفت: استان خوزستان هم‌اکنون ظرفیت صادرات یک‌میلیون راس دام زنده سبک به کشورهای همجوار را دارد.

عناوین اصلی