• حیواناتی که استعداد پزشکی دارند

    پزشکی در حیوانات

    سگ، میمون و حتی زنبور بسیاری از داروها را می‌شناسند و آنها را به کار می‌برند. دانشمندان بر این نظرند که آگاهی حیوانات از داروها به درد انسان نیز می‌خورد.

عناوین اصلی