ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی:

سبز شدن عضله سینه مرغ منشاء عفونی ندارد

سبز شدن عضله سینه مرغ منشاء عفونی ندارد ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ 10:59:23 PM

اخیراً در فضای مجازی تصاویری از گوشت مرغ با نماد کانون های سبز رنگ منتشر شده و این پدیده را منتسب به بیماری عفونی و خطرناک برای مصرف کننده عنوان نموده اند که در این خصوص مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی پاسخ داد.

عناوین اصلی