• بارگیرى و حمل و نقل طيور

  بارگیری طیور

  ارزش گله‌های مرغ گوشتی تنها پس از کشتار و درجه‌بندی مشخص خواهد شد. گرفتن، حمل کردن و کشتار طيور، علی‌الخصوص وقتی با مدیریت ضعیف انجام شود، کاهش کیفیت لاشه را سبب می‌شود. گرفتن و حمل پرنده بسیار چالش‌برانگیز است.

 • اقدامات قبل و پس از کشتار طیور بدون آنتی بیوتیک

  اقدامات قبل و پس از کشتار طیور بدون آنتی بیوتیک

  جهت اثبات تولید طیور بدون آنتی‌بیوتیک، پیش و پس از کشتار اقدامتی صورت می‌گیرد که عبارتند از؛

 • مناسب ترین سن کشتار مرغ چه زمانی است؟

  سن کشتار مرغ

  طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ، نه تنها برای مصرف‌کننده داخلی به صرف است، بلکه تسهیل روند صادرات را نیز به همراه خواهد داشت.

 • رنگ گوشت طیور

  در طول دوره پرورش، مرغدار سعی بر تولید پرنده‌ای با رشد مطلوب و توسعه متمایز عضله دارد. گیاه و مزرعه می‌تواند بر روی بالاتر رفتن کیفیت فرآورده‌های گوشتی طیور موثر باشد.

عناوین اصلی