ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

صنعت ماهی

پرورش ماهیان گرمابی (بخش هشتم)

پرورش ماهیان گرمابی (بخش هشتم) ۱۳۹۵/۷/۲۴ 3:08:22 PM

مهمترین و مناسبترین غذای زنده برای لاروهای تازه به تغذیه افتاده تمامی کپورماهیان و ماهیان گرمابی، روتیفرها هستند.

عناوین اصلی