• انتخاب نژاد در پرورش بلدرچین

    انتخاب نژاد در پرورش بلدرچین

    چگونه بهترین نژاد را برای پرورش بلدرچین انتخاب کنیم ؟

  • پرورش بلدرچین

    اخیرا مصرف گوشت بلدرچین در استان تهران افزایش چشمگیری داشته و با توجه به استقبال مصرف‌کنندگان از گوشت لذیذ این پرنده، اغلب رستوران های‌Fast Food ، گوشت بلدچین را در لیست غذاهای پرمصرف قرار داده اند.

عناوین اصلی