ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

فحل یابی

فحل یابی کلید تلقیح موفقیت آمیز

فحل یابی کلید تلقیح موفقیت آمیز ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ 10:01:26 AM

مهم‌ترین شرط برای انجام تلقیح مصنوعی موفقیت‌آمیز، فحل‌یابی صحیح است. برای نیل به این مقصود، سه شرط عمده وجود دارد که در ادامه ذکر شده است.

کدام گاوها فحل هستند؟

کدام گاوها فحل هستند؟ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ 10:04:53 AM

اگر مجددا به تعریف فحلی باز گردید، ساده است بگویید یک گاو یا تلیسه می‌ایستد و اجازه می‌دهد گاوهای دیگر روی آن بپرند، فحل است. ولی در مورد گاوی که پرش می‌کند چطور؟ آیا او نیز فحل است؟

روش های همزمان سازی فحلی در گوسفند (بخش سوم)

روش های همزمان سازی فحلی در گوسفند (بخش سوم) ۱۳۹۶/۶/۲۲ 12:43:26 PM

روش‌های طبیعی تخمک‌ریزی مستلزم دست‌کاری در بعضی از عوامل محیطی است که روی تولید اثر می‌گذارند. استفاده از اثر دام نر و تغذیه هر دو بر پایه کارهای مزرعه‌ای، آزمایش شده‌است.

عناوین اصلی