ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

جلبک

پرورش ماهیان گرمابی (بخش ششم)

پرورش ماهیان گرمابی (بخش ششم) ۱۳۹۵/۷/۲۱ 9:45:40 AM

جهت تأمین موجودات زنده غذایی استخرهای پرورش ماهیان بازاری، لازم است مختصری به قواعد کلی زیست‌شناختی آب و تولید ماهی بپردازیم.

عناوین اصلی