• علائم سقط های قارچی

  علائم سقط های قارچی

  اغلب سقط‌های قارچی بین 6 تا 8 ماهگی رخ می‌دهد، اگرچه شاید در دو ماهگی نیز اتفاق بیفتد. رویان پس از آلودگی با گونه‌های آسپرژیلوس خیلی سریع دفع می‌شود.

 • جداسازی و شناسایی فلور قارچی اندام های خارجی سیستم تولیدمثل مادیان ها

  شناسایی فلور قارچی سیستم تولیدمثل مادیان‌ها

  میکرو ارگانیسم‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم روی تولیدمثل و باروری در مادیان‌ها اثرگذار هستند. قارچ‌ها بر روی مخاطات دستگاه تولیدمثل حیوانات خونگرم حضور دارند.

 • قارچ آسپرژیلوس و پنومونى در جوجه ها

  آسپرژیلوس و پنومونى در جوجه

  آسپرژیلوزیس به بیماری ایجاد شده در اثر عفونت با اعضای جنس قارچی آسپرژیلوس (که دارای حدود ۶۰۰ گونه است) اطلاق می‌گردد که به پنومونی قارچی جوجه‌ها نیز شناخته می‌شود.

 • آلودگی آسپرژیلوس در پرندگان

  آسپرژیلوس عامل بیماری عفونی پرندگان است وعامل آن قارچ می‌باشد و از خصوصیات آن ناراحتی تنفسی و وجود پلاک‌های کازئوز (پنیری) درریتین و کیسه‌های هوائی می‌باشد.

عناوین اصلی